;
Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva Občine Žetale v letu 2017

16.03.2017 Občina Ž.
Splošno
16.03.2017
16.02.2017
08.12.2017 do 02.00
1.500,00 €
431-0004/2017
Javni razpisi in natečaji
Kontaktni podatki
Milica SIMONIČ STEINER
02 795 32 87