Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Komisije in odbori