Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Nadzorni odbor