Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • predsednik, Aleš FRLEŽ, Nadole 46
  • član, Marjetka PREVOLŠEK, Žetale 8 a
  • član, Andrej HAJŠEK, Kočice 5