Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Seje občinskega sveta