Vloga za pridobitev enkratne denarne nagrade diplomantom

Opis postopka