Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Naloge in pristojnosti občinske uprave