Javni razpis za sofiannciranje malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju Občine Žetale

22. 11. 2022 Simona B.
22.11.2022
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2023 do 00:00
7.000,00 EUR
041-05/2022
22.11.2022
Simona Bauman
02-795 32 87