Povabilo k oddaji ponudbe za nadzor pri izvajanju gradbenih del-modernizacija občinskih cest občine Žetale v letu 2022

13. 5. 2022 Občina Ž.
13.05.2022
Objave in pozivi
27.05.2022 do 14:00
430-2/2022
13.05.2022
Simona BAUMAN
simona.bauman@zetale.si
02 795 32 87