Občina Žetale

Sanacija zemeljskega plazu na JP 741571 Podpeč - Ledinca, lokacija Ledinca

05.02.2019 Občina Ž.
Splošno
05.02.2019
22.02.2019 do 08.00
Javna naročila
05.02.2019
JN000613/2019-W01
Povezava
430-0002/2019
05.02.2019
Milica SIMONIČ STEINER
02 795 32 87