Sanacija zemeljskega plazu na JP 741571 Podpeč - Ledinca, lokacija Ledinca

05.02.2019 Občina Ž.