Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Zavrč, Majšperk, Žetale, Cirkulane in Videm

29.09.2017 Občina Ž.
Splošno
29.09.2017
29.09.2017
23.10.2017 do 10.00
430-0012/2017
Kontaktni podatki
Evelin Makoter Jabločnik