Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Prijava kršitve

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE