Občina Žetale

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: 40,80 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji vloge na spletni strani občine s plačilnimi karticami, spletno banko NLB klik, spletno banko Abanet, Hal mBills in s položnico (upn nalog).
  • Ob posredovanju vloge na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0139 1591 0355 145
Referenca: SI11 76899-7111002
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE