DODATNA JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPN OBČINE ŽETALE - 1. spremembe in dopolnitve

8. 7. 2024 Simona B. (Uprava)