Začetek priprave Celostne prometne strategije Občine Žetale

29. 5. 2024 Eva J. (Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju)