Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
  • predsednik ( Žetale 24b, 2287 Žetale), Jožef Vogrinc
  • članica - predstavnica OŠ (Čermožiše 45d, 2287 Žetale), Jožica Prevolšek
  • član - predstavnik policije (Zabovci 15a, 2281 Markovci), Damjan Bračič
  • član (Dobrina 28, 2287 Žetale), Anton Stopnišek
  • članica (Dobrina 7, 2287 Žetale), Lea Seredi