Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik ( Žetale 24b, 2287 Žetale) Jožef Vogrinc
  • članica - predstavnica OŠ (Čermožiše 45d, 2287 Žetale) Jožica Prevolšek
  • član - predstavnik policije (Zabovci 15a, 2281 Markovci) Damjan Bračič
  • član (Dobrina 28, 2287 Žetale) Anton Stopnišek
  • članica (Dobrina 7, 2287 Žetale) Lea Seredi