;
Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana