Uredniški odbor Žetalskih novic

Člani (mandat 2018 do 2022)