;
Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Objavljen je javni poziv LAS Haloze - ESRR 2018

17.07.2018 Občina Ž.