Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Razpisi in natečaji občine