Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Občinski svet