Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Občinski svet in člani

Člani občinskega sveta (Mandat 2014 do 2018)