Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA

03.04.2017 Občina Ž. 73