Občina Žetale

Povabilo k oddaji ponudb - vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Žetale v letu 2019

23.05.2019 Občina Ž.
Splošno
23.05.2019
13.06.2019 do 13.00
Objave in pozivi
430-0008/2019
10.05.2019
Simona BAUMAN
02 795 32 87