Občina Žetale

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Žetale v letu 2018

22.05.2018 Občina Ž.
Splošno
22.05.2018
21.05.2018
19.10.2018 do 13.00
032-0018/2015-18
Javni razpisi in javni natečaji
Kontaktni podatki
Milica Simonič Steiner
02 795 32 80