;
Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : DA