Naročilo reklame in drugih objav v Žetalskih novicah

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE