Občina Žetale

Vloga za namensko rabo zemljišča

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE