Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Vloga za uporabo večnamenske dvorane Žetale

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE