Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Vloga za plakatiranje

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE