Občina Žetale

Vloga za izdajo soglasja za prodajo izven poslovnega prostora

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE