Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Vloga za izdajo soglasja za izvedbo priključka na občinsko cesto

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE