Občina Žetale

Odstopna izjava za grobno parcelo na pokopališču

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE