Vloga za izdajo soglasja za postavitev neprometnih znakov

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE