Občina Žetale

Vloga za izdajo soglasja za postavitev neprometnih znakov

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE