Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Lokalne volitve 2018