Zahteva za izdajo lokacijske informacije za promet z nepremičninami

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku