Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Turistična kmetija Pri kapeli - Mojca Druzovič, Drbetinci

Drbetinci 62, 2255 Vitomarci
Kontaktni podatki
02 757 54 11 in 041 728 941

Gostinstvo in kulinarika v občini

Gostinstvo in kulinarika v regiji