Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Activa American Express Diners club Abanet NLB Klik Hal mBills
Občinske vloge
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvedbe prireditve
Taksa: 44,50 EUR (za e-vloge 40,00 EUR)
Naročilo reklame in drugih objav v Žetalskih novicah
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo projektnih pogojev
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za postavitev neprometnih znakov
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za postavitev oz. obnovo spomenika
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za priključitev na javno vodovodno omrežje v občini Žetale
Taksa: Brezplačno
Odstopna izjava za grobno parcelo na pokopališču
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za izvedbo priključka na občinsko cesto
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za prodajo izven poslovnega prostora
Taksa: Brezplačno
Vloga za plakatiranje
Taksa: Brezplačno
Vloga za pridobitev enkratne denarne nagrade diplomantom
Taksa: Brezplačno
Vloga za uporabo večnamenske dvorane Žetale
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR
Vloga za denarno pomoč ob rojstvu otroka
Taksa: Brezplačno
Vloga za namensko rabo zemljišča
Taksa: Brezplačno
Skupna občinska uprava
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemjlišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Taksa: 22,70 EUR
Pobuda za pripravo OPN (občinskega prostorskega načrta)
Taksa: Brezplačno
Prijava kršitve
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za parcelacijo
Taksa: 3,00 EUR
Varstvo osebnih podatkov
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki
Taksa: Brezplačno
Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov
Taksa: Brezplačno