Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

DOKUMENTACIJA IZ TOČKE 5.4 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN TEMELJNE ZAHTEVE ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA "VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE SISTEMA OGREVANJA ZA OSNOVNO ŠOLO ŽETALE"

12.07.2017 Občina Ž.
Splošno
12.07.2017
12.07.2017
04.09.2017 do 09.00