Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA »VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE SISTEMA OGREVANJA ZA OSNOVNO ŠOLO ŽETALE«

10.07.2017
Splošno
10.07.2017
04.09.2017 do 09.00
Kontaktni podatki
Milica Simonič Steiner, univ.dipl.prav., direktorica
02 795 32 80