Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Povabilo k oddaji ponudbe za nadzor nad izvajanjem gradbenih del_most Rim

18.05.2017 Občina Ž. 60
Splošno
18.05.2017
18.05.2017
25.05.2017 do 12.00
430-0006/2017
Objave in pozivi
Kontaktni podatki