Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Vloga za denarno pomoč ob rojstvu otroka

Oddaja vloge
E-obrazec obrazec
E-vloga
(z digitalnim potrdilom*)
E-obrazec obrazec
Spletna vloga
(brez digitalnega potrdila)
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE