Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Domov E-vloge - obrazci Vloga za plakatiranje

Vloga za plakatiranje

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE