Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Poletno upravljanje prometa na koncu podravske avtoceste

21.06.2017 Občina Ž.