Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

13.04.2017 Občina Ž.